Zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

Urząd Gminy Gródek podejmuje działania zmierzające do ułatwienia osobom ze szczególnymi potrzebami korzystanie z usług Urzędu. W tym celu między innymi:

  • wyznaczony został Koordynator do spraw dostępności,
  • z uwagi na istniejące bariery architektoniczne, wprowadzono alternatywne rozwiązania umożliwiające osobom z niepełnosprawnością ruchową załatwianie spraw poza siedzibą Urzędu,
  • osoby niesłyszące i niedosłyszące mogą liczyć na pomoc tłumacza języka migowego,
  • część usług świadczonych przez Urząd można załatwić drogą elektroniczną,
  • podejmujemy działania zmierzające do zwiększenia dostępności naszych stron internetowych do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami.

Metryka strony

Udostępniający: Gmina Gródek

Wytwarzający/odpowiadający: Piotr Supronik

Data wytworzenia: 2020-12-14

Wprowadzający: Piotr Supronik

Modyfikujący: Piotr Supronik

Data modyfikacji: 2020-12-14

Opublikował: Piotr Supronik

Data publikacji: 2020-12-14