Uchwały Rady Gminy

Rada podejmuje uchwały w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu Rady, chyba że ustawa stanowi inaczej.

W Archiwum dostępne są uchwały Rady Gminy Gródek z lat poprzedzających obecną kadencję.

Metryka strony

Udostępniający: Gmina Gródek

Wytwarzający/odpowiadający: Piotr Supronik

Data wytworzenia: 2020-09-23

Wprowadzający: Piotr Supronik

Modyfikujący: Piotr Supronik

Data modyfikacji: 2020-11-20

Opublikował: Piotr Supronik

Data publikacji: 2020-09-23