Statut Gminy

Statut Gminy jest podstawowym aktem prawnym, który reguluje najistotniejsze zagadnienia funkcjonowania Gminy, w tym organizację wewnętrzną oraz tryb pracy organów Gminy.

Statut uchwala Rada Gminy.

Obwieszczenie Rady Gminy Gródek w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Gródek opublikowane zostało w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego z dnia 26 maja 2020 r. (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2020 r. poz. 2548)

Metryka strony

Udostępniający: Gmina Gródek

Wytwarzający/odpowiadający: Piotr Supronik

Data wytworzenia: 2020-09-17

Wprowadzający: Piotr Supronik

Modyfikujący: Piotr Supronik

Data modyfikacji: 2020-09-17

Opublikował: Piotr Supronik

Data publikacji: 2020-09-17