Rejestry i ewidencje

Zgodnie z ustawy o dostępie do informacji publicznej organy władzy publicznej obowiązane są do udostępniania w Biuletynie Informacji Publicznej informacji o prowadzonych rejestrach, ewidencjach i archiwach.

Udostępnianie danych zawartych w rejestrach, ewidencjach i archiwach następuje:

1)  w drodze ogłaszania w Biuletynie Informacji Publicznej;

2)  na wniosek, jeżeli nie zostały udostępnione w Biuletynie Informacji Publicznej

Rejestry i ewidencje prowadzone w Urzędzie Gminy Gródek

 

Nazwa rejestru / ewidencji

Sposób udostępnienia danych

Rejestr uchwał Rady Gminy Gródek

Biuletyn Informacji Publicznej

Rejestr zarządzeń Wójta Gminy Gródek

Biuletyn Informacji Publicznej

Rejestr gminnych jednostek organizacyjnych

Biuletyn Informacji Publicznej

Rejestr instytucji kultury

Biuletyn Informacji Publicznej

Ewidencja szkół niepublicznych

Biuletyn Informacji Publicznej

Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

Biuletyn Informacji Publicznej

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Biuletyn Informacji Publicznej

Ewidencja udzielonych i cofniętych zezwoleń na prowadzenie przez przedsiębiorców działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

Biuletyn Informacji Publicznej

Ewidencja zbiorników bezodpływowych

Na wniosek - zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o dostępie do informacji publicznej - zobacz

Ewidencja przydomowych oczyszczalni ścieków

Na wniosek - zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o dostępie do informacji publicznej - zobacz

Ewidencja udzielonych i cofniętych zezwoleń na prowadzenie przez przedsiębiorców działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami

Na wniosek - zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o dostępie do informacji publicznej - zobacz

Ewidencja miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

Biuletyn Informacji Publicznej

Rejestr wniosków o sporządzenie lub zmianę planów zagospodarowania przestrzennego

Na wniosek - zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o dostępie do informacji publicznej - zobacz

Rejestr decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Na wniosek - zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o dostępie do informacji publicznej - zobacz

Rejestr decyzji o warunkach zabudowy

Na wniosek - zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o dostępie do informacji publicznej - zobacz

Gminna ewidencja zabytków

Na wniosek - zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o dostępie do informacji publicznej - zobacz

Ewidencja innych obiektów, w których świadczone są usługi hotelarskie

Na wniosek - zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o dostępie do informacji publicznej - zobacz

Rejestr wyborców

Na wniosek - zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o dostępie do informacji publicznej - zobacz

Ewidencja dróg gminnych i obiektów mostowych

Na wniosek - zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o dostępie do informacji publicznej - zobacz

Ewidencja nazw ulic i placów

Na wniosek - zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o dostępie do informacji publicznej - zobacz

Ewidencja numeracji porządkowej nieruchomości

Na wniosek - zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o dostępie do informacji publicznej - zobacz

Rejestr skarg i wniosków

Na wniosek - zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o dostępie do informacji publicznej - zobacz

 

Metryka strony

Udostępniający: Gmina Gródek

Wytwarzający/odpowiadający: Roman Łoziński

Data wytworzenia: 2021-02-15

Wprowadzający: Piotr Supronik

Modyfikujący: Piotr Supronik

Data modyfikacji: 2021-02-15

Opublikował: Piotr Supronik

Data publikacji: 2021-02-15