Nabór na wolne stanowiska pracy

Nabór kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze, w tym na kierownicze stanowiska urzędnicze, jest otwarty i konkurencyjny.

Otwartość i konkurencyjność naboru oznacza, że może brać w nim udział każda osoba spełniająca wymogi określone w ustawie z dnia z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych oraz w ogłoszeniu o naborze na dane stanowisko pracy.

Wybór osoby na wolne stanowisko dokonywany jest po porównaniu kwalifikacji poszczególnych kandydatów.

Niezwłocznie po przeprowadzonym naborze informację o jego wyniku podaje się do publicznej wiadomości poprzez jej zamieszczenie na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu Gminy Gródek oraz w Biuletynie Informacji Publicznej przez okres co najmniej 3 miesięcy.

Uwaga

W zakładkach „Ogłoszenie o wolnym stanowisku (…)” publikujemy bieżące ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska.

W Archiwum dostępne są informacje o zakończonych postępowaniach w sprawie naboru na wolne stanowiska w Urzędzie Gminy Gródek oraz na stanowiska kierownicze w gminnych jednostkach organizacyjnych.

Metryka strony

Udostępniający: Gmina Gródek

Wytwarzający/odpowiadający: Piotr Supronik

Data wytworzenia: 2017-03-06

Wprowadzający: Piotr Supronik

Modyfikujący: Piotr Supronik

Data modyfikacji: 2020-10-05

Opublikował: Piotr Supronik

Data publikacji: 2017-03-06