Jednostki pomocnicze

W Gminie Gródek funkcjonują 32 jednostki pomocnicze - sołectwa.

O utworzeniu, połączeniu i podziale sołectwa, a także zmianie jego granic rozstrzyga Rada Gminy w drodze uchwały, po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami lub z ich inicjatywy.

Organizację, zakres i zasady działania sołectwa określa statut sołectwa nadany przez Radę Gminy.

Metryka strony

Udostępniający: Gmina Gródek

Wytwarzający/odpowiadający: Piotr Supronik

Data wytworzenia: 2017-03-06

Wprowadzający: Piotr Supronik

Modyfikujący: Piotr Supronik

Data modyfikacji: 2020-06-16

Opublikował: Piotr Supronik

Data publikacji: 2017-03-06