INFORMACJE O ŚRODOWISKU

Zgodnie z ustawą o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko dane o dokumentach zawierających informacje o środowisku, objętych ustawowym obowiązkiem opisywania i rejestrowania, Wójt Gminy Gródek udostępnia za pomocą publicznie dostępnych wykazów danych stanowiących zbiór kart informacyjnych, z których każda opisuje pojedynczy dokument, jego miejsce przechowywania oraz odniesienie do dokumentów z nim powiązanych. Informacje te dostępne są w Systemie Informacji o Środowisku z tym, że:

  • Karty informacyjne z lat 2007 – marzec 2010 dostępne są tutaj
  • Karty informacyjne opublikowane po marcu 2010 dostępne są tutaj

INFORMACJA O GOSPODARCE ODPADAMI - Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi

Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach corocznie dokonywana jest analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi, w celu weryfikacji możliwości technicznych i organizacyjnych gminy w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi. Analizy dostępne są tutaj.(po kliknięciu w nowym oknie powinny wyświetlić się linki do kolejnych analiz, tj. z lat 2014 – 2019)

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi za 2019

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi za 2018

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi za 2017

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi za 2016

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi za 2015

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi za 2014

 

Metryka strony

Udostępniający: Gmina Gródek

Wytwarzający/odpowiadający: Piotr Supronik

Data wytworzenia: 2021-02-12

Wprowadzający: Piotr Supronik

Modyfikujący: Piotr Supronik

Data modyfikacji: 2021-02-15

Opublikował: Piotr Supronik

Data publikacji: 2021-02-12