Sposób doręczania dokumentów elektronicznych do Urzędu Gminy Gródek

Sposób doręczania dokumentów elektronicznych do Urzędu Gminy Gródek

 

Zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 września 2011 roku w sprawie sporządzania pism w formie dokumentów elektronicznych, doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych (Dz.U. Nr 206, poz. 1216) Urząd Gminy Gródek informuje o sposobach doręczania dokumentów w postaci elektronicznej.

 

I. Adres elektronicznej skrzynki podawczej (ESP), za pomocą której można doręczać dokumenty elektroniczne do urzędu:

 

http://epuap.gov.pl/wps/portal/E2_OpisUslugi/searchEngine=true&opisId=3091&NoTheme=false&kartaId=36862?pE2SHHlWords=gr%C3%B3dek

 

W celu złożenia wniosku do Urzędu konieczne jest posiadanie bezpłatnego konta użytkownika na platformie ePUAP. Skuteczne doręczenie dokumentów potwierdzane jest automatycznym wydaniem urzędowego poświadczenia przedłożenia (UPP).

 

II. Adres poczty elektronicznej urzędu, za pomocą której można doręczać dokumenty elektroniczne (bez potwierdzania UPP):

 

sekretariat@grodek.pl

 

III. Dostarczenie dokumentów osobiście - w godzinach pracy do sekretariatu urzędu na następujących nośnikach danych:

a) dyskietka 1,44 MB;

b) pamięć masowa USB 1.1, 2.0 lub 3.0;

c) płyta CD/DVD.

Wymienione nośniki muszą mieć możliwość zapisu Urzędowego Poświadczenia Odbioru, w przeciwnym wypadku klientowi wystawione zostanie UPP w postaci papierowej.

 

Pełna treść informacji patrz plik do pobrania poniżej.

 

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy w Gródku

Wytwarzający/odpowiadający: Piotr Supronik

Wprowadzający: Piotr Supronik

Data modyfikacji: 2012-10-02

Opublikował: Piotr Supronik

Data publikacji: 2012-01-16