Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Gródek

log Gminy Gródek

 


Urząd Gminy Gródek

ul. A. i G. Chodkiewiczów 2
16-040 Gródek
woj. podlaskie

telefon  85 718 06 64 lub 85 718 06 72
faks  85 811 00 10
email  sekretariat@grodek.pl 


Elektroniczna skrzynka podawcza:

Cyfrowy Urząd Wrót Podlasia

epuap


Godziny pracy:
poniedziałek 8:00 - 16:00
wtorek - piątek 7:30 - 15:30

Numer rachunku bankowego Urzędu Gminy Gródek:
BS Białystok o/Gródek 79 8060 0004 0390 0127 2000 0010

 
System Informacji o Środowisku - stara wersja
System Informacji o Środowisku - nowa wersja

Lista aktualności

 • Dorota Bożena Antonowicz

  2004-07-29 00:00:00

  oświadczenie

 • Tomasz Gutowski

  2004-07-21 00:00:00

  ...

 • Zarządzenie Nr 99/04

  2004-07-19 00:00:00

  zarządzenie

 • Rejestry, ewidencje, archiwa prowadzone przez Urząd Gminy Gródek

  2004-05-28 00:00:00

  Dane zgromadzone w prowadzonych w Urzędzie Gminy Gródek rejestrach publicznych udostępnia się podmiotom publicznym oraz podmiotom niepublicznym realizującym zadania publiczne na podstawie odrębnych przepisów bądź na skutek powierzenia lub zlecenia ich realizacji przez podmiot publiczny - wyłącznie do realizacji tychże zadań publicznych. Dane udostępnia się na wniosek spełniający wymagania określone w § 2 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 września 2005 r. w sprawie sposobu, zakresu i trybu udostępniania danych zgromadzonych w rejestrze publicznym (Dz.U. Nr 205, poz. 1692). Dane udostępnia się na warunkach, w sposób, w zakresie i w terminie określonym w przepisach, na których podstawie rejestr jest prowadzony, a jeżeli przepisy te nie określają terminu – dane udostępnia się nie później niż w ciągu 14 dni od dnia doręczenia wniosku o ich udostępnienie. Dane udostępnia się w formie papierowej lub na nośnikach elektronicznych. Podmiot, któremu udostępniono dane, jest zobowiązany do ich zabezpieczenia przed dostępem osób nieupoważnionych lub nieuprawnioną zmianą ich zawartości oraz przed ich wykorzystaniem niezgodnym z celem, dla którego zostały uzyskane, odpowiada za bezpieczeństwo i integralność uzyskanych danych. W związku z tym podmiot ten jest zobowiązany posiadać zabezpieczenia techniczne i organizacyjne gwarantujące ochronę udostępnionych danych w ww. zakresie.

 • Lilia Waraksa

  2004-05-26 00:00:00

  Oświadczenie

Metryka strony

Udostępniający: Gmina Gródek

Wytwarzający/odpowiadający: Piotr Supronik

Data wytworzenia: 2017-03-06

Wprowadzający: Piotr Supronik

Data modyfikacji: 2018-06-20

Opublikował: Piotr Supronik

Data publikacji: 2017-03-06